Беларускiя кнiгi — юбiляры

Беларускія кнігі – юбіляры

490 год з дня выдання “Апостала” Ф. Скарыны (1525)
105 гадоў з дня выхаду зборніка “Песні жальбы” Я. Коласа (1910)
105 гадоў з дня выхаду зборніка “Гусляр” Я. Купалы (1910)

\

90 гадоў з дня выхаду зборніка “Крапіва” К. Крапівы (1925)
80 гадоў з дня выхаду рамана “Трэцяе пакаленне” К. Чорнага (1935)
55 гадоў з дня выхаду аповесці “Жураўліны крык” В. Быкава (1960)

55 гадоў з дня выхаду рамана “Людзі на балоце” І. Мележа (1960)
50 гадоў з дня выхаду рамана “Подых навальніцы” І. Мележа (1965)
50 гадоў з дня выхаду рамана “Трывожнае шчасце” І. Шамякіна (1965)

45 гадоў з дня выхаду зборніка “Снежныя грамніцы” Я Янішчыц (1970)
45 гадоў з дня выхаду аповесці “Сотнікаў” В. Быкава (1970)
40 гадоў з дня выхаду зборніка “Свята пчалы” Р. Барадуліна (1975)
30 гадоў з дня выхаду рамана “Родныя дзеці” Н. Гілевіча (1985)